Uteområde

Uteområde

 

 

Brakkerigg

Rigging/ klargjøring av arbeidsbrakker.

 

 

Inngjerding

Inngjerding av byggeplass/ anleggsområde.

 

 

Tildekking

Tildekkeing av materialer og utstyr på byggeplassen.

 

 

Varemottak

Mottak av varer samt anvise lagerplasser.

 

 

Snørydding

Rigg & Logistikk AS - Dalan 61, 7656 Verdal - Tlf: 95 55 00 19 / 92 84 51 33 - E-post: post@riggoglogistikk.no